دکتر علیرضا سلیمی

دکتر علیرضا سلیمی، دکتری تخصصی علم تمرین از آلمان، ایشان دوره های رشد فردی و تمرین موفقیت را در موسسه جورج لوآی آکسبورگ که از قوی ترین مراکز رشد فردی در اروپاست گذرانده است و همچنین دوره های علم تغییرات پایدار را در ماقیلقن سوئیس و دورهای  تغییرات مثبت را نیز در دانشگاه لایپزیک آلمان گذرانده است. دکتر سلیمی با طرح های پژوهشی خود در بوندسلیگای آلمان و مدتی در کنار کلینزمن  نیز حضور داشته است.

موفق شدن از نگاه استاد سلیمی

دوره‌های دکتر علیرضا سلیمی در رابینز

دوره جامع دانشگاه موفقیت دکتر علیرضا سلیمی
50%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
299,000 تومان
299,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان
99,000 تومان
99,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان
99,000 تومان
99,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
99,000 تومان
99,000 تومان