دوره خلاصه نویسی

بدون امتیاز 0 رای
19,000 تومان

اگر شما خلاصه کردن را اصولی را بیاموزید دیگر نیاز نیست به کتاب برگردید و بار دیگر متن کتاب را بخوانید چرا که به راحتی خلاصه نویسی کتاب را انجام داده و در زمان خود صرفه جویی کرده و متن نوشته ها به حافظه بلند مدت شما انتقال پیدا می‌کند

19,000 تومان